Friday, September 5, 2008

Duniyaಸ೦ಗೀತ: ವಿ. ಮನೋಹರ್


ಗಾಯನ : ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ನ೦ದಿತ

ಕರಿಯ ಐ ಲವ್ ಯು ಕರುನಾಡ ಮೇಲಾಣೆ
ಬೆಳ್ಳಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಿಳಿ ಮೋಡದಾ ಆಣೆ
ನಿನಗೊ೦ದು ಪ್ರೇಮದ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದು ನನಗಾಸೆ
ನಾನೆ ಇರುವೆ ಹತ್ತ್ರ ಬಿಡು ಆಸೆ ಓ ಕೂಸೆ ||೨||

ಓದು ಬರಹ ಬರದು ಬರಿ ಆಡು ಭಾಷೆ ನ೦ದು
ತಬ್ಬಲಿ ನಾನು ತಾಯಿ ನೀನು ಏಳು ಜನ್ಮದ ಬ೦ಧು
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎದುರು ನಾನಿನ್ನು ಕೊನೆಯ ಉಗುರು
ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು ನನ್ನ ಬಾಳು ನಾವು ಒ೦ದೆ ಉಸಿರು

ಕರಿಯ ಐ ಲವ್ ಯು ಕರುನಾಡ ಮೇಲಾಣೆ
ಬೆಳ್ಳಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಿಳಿ ಮೋಡದಾ ಆಣೆ
ನಿನಗೊ೦ದು ಪ್ರೇಮದ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದು ನನಗಾಸೆ
ನಾನೆ ಇರುವೆ ಹತ್ತ್ರ ಬಿಡು ಆಸೆ ಓ ಕೂಸೆ

ಯಾರು ಏನೆ ಅನಲಿ ಇಡಿ ಊರಿಗೂರೇ ಬರಲಿ
ಜೀವವು ನಿನದೆ ಜೀವನ ನಿನದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲಿ
ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಜಮುನ ಊರ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಯಾಕೆ ಗಮನ
ಒಲವೆ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀನ್ ಚಿನ್ನ

ಕರಿಯ ಐ ಲವ್ ಯು ಕರುನಾಡ ಮೇಲಾಣೆ
ಬೆಳ್ಳಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಿಳಿ ಮೋಡದಾ ಆಣೆ
ನಿನಗೊ೦ದು ಪ್ರೇಮದ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದು ನನಗಾಸೆ
ನಾನೆ ಇರುವೆ ಹತ್ತ್ರ ಬಿಡು ಆಸೆ ಓ ಕೂಸೆ||೨||

Arasu


ಸಂಗೀತ : ಜೋಶ್ವ ಶ್ರೀಧರ್
ಸಾಹಿತ್ಯ : ರಾಮ್ ನಾರಾಯಣ್
ಗಾಯನ : ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಐಯ್ಯರ್

ಹೆಣ್ಣು : ಏಕೋ ಏನೋ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸೆ ಮೂಡುತಿದೆ
ಏಕೋ ಏನೋ ಮನಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಯಕೆಯು ಕಾಡುತಿದೆ
ನಿನ್ನ ನೋಟ ನಿನ್ನ ಆಟ ಏನೋ ಸಂತೋಷ
ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಏನೋ ಉಲ್ಲಾಸ
ಏನೋ ದಾಹ ಏನೋ ಮೋಹ
ಏನೀ ಹೊಸಲೋಕ

ಏಕೋ ಏನೋ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸೆ ಮೂಡುತಿದೆ
ಏಕೋ ಏನೋ ಮನಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಯಕೆಯು ಕಾಡುತಿದೆ

ಹಾ..ಅ.ಅ..ಆ.ಅ.ಅ.
ಈ ಬಾಳಲಿ ಹೊಂಬೆಳಕಿನ ಹೊಸ ಭಾವನೆ ತಂದೆ
ನನ ಈ ಬದುಕಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ
ಈ ಜೀವವ ಸಂತೈಸಲು ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬಂದಾಗ
ನನ ಈ ಜೀವನ ಹಸಿರಾಯಿತು ಇಂದೆ ಇಂದೆ
ಕಣ್ಣೋಟ ಬೆರೆತಾಗ ನೀನಿಂತೆ ಮನದಲ್ಲಿ
ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ನಗೆಯೊಂದ ಚೆಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ಈ ಮೌನ ಮಾತಾಗಿದೆ ಮಾತೆಲ್ಲಾ ಹಾಡಾಗಿದೆ
ಇಂಪಾದ ಹಾಡಲ್ಲಿ ನಾ ತೇಲಿ ಹೋದೆ

ಏಕೋ ಏನೋ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸೆ ಮೂಡುತಿದೆ
ಏಕೋ ಏನೋ ಮನಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಯಕೆಯು ಕಾಡುತಿದೆ

ಹಾ..ಅ.ಅ..ಆ.ಅ.ಅ.
ಈ ಚಂದ್ರನು ಬಾನಿಂದಲಿ ನನಗಾಗಿಯೇ ಬಂದ
ಮನ ತಂಪಾಗಲು ತಂಗಾಳಿಯ ತಂದ ತಂದ
ಅಪರೂಪದ ಅನುರಾಗದ ಆನಂದವು ನೀನಾದೆ
ನನ ಜೊತೆಯಾಗಲು ಮಿಂಚಂತೆ ನೀ ಬಂದೆ ಬಂದೆ
ನಲಿದಾಡಿತು ಈ ಮನಸು ಹೊಸಲೋಕ ಕಂಡಂತೆ
ನಿನಗಿಂದು ನಾ ಸೋತು ಹೋದೆ
ಈ ಸ್ನೇಹ ಎಲ್ಲಾಯ್ತೊ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಾಯ್ತೊ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾ ಮರೆತು ಹೋದೆ

ಏಕೋ ಏನೋ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸೆ ಮೂಡುತಿದೆ
ಏಕೋ ಏನೋ ಮನಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಯಕೆಯು ಕಾಡುತಿದೆ
ನಿನ್ನ ನೋಟ ನಿನ್ನ ಆಟ ಏನೋ ಸಂತೋಷ
ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಏನೋ ಉಲ್ಲಾಸ
ಏನೋ ದಾಹ ಏನೋ ಮೋಹ
ಏನೀ ಹೊಸಲೋಕ

ಏಕೋ ಏನೋ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸೆ ಮೂಡುತಿದೆ
ಏಕೋ ಏನೋ ಮನಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಯಕೆಯು ಕಾಡುತಿದೆ
ಹಾ..ಹಾ.ಅ.ಅ.ಆ.ಅ.ಅ
ಹಾ..ಹಾ.ಅ.ಅ.ಆ.ಅ.ಅ
ಹಾ..ಹಾ.ಅ.ಅ.ಆ.ಅ.ಅ

"CHANDA"

savi savi nenapu


ಸವಿಯೋ ಸವಿಯು ಒಲವಾ ನೆನಪು
ಎದೆಯಾ ನಿಧಿಯೇ ಅನುರಾಗ
ಸವಿಯೋ ಸವಿಯು ಒಲವಾ ನೆನಪು
ಎದೆಯಾ ನಿಧಿಯೇ ಅನುರಾಗ
ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲಿ ಕಾಡುವೆ ಏತಕೆ
ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲಿ ಕಾಡುವೆ ಏತಕೆ
ಸೂರ್ಯನಂತೆ ನಾ ಹೊಳೆವಾಗಾ
ಭೂಮಿಯಂತೆ ನೀ ಬಾ
ಭೂಮಿಯಂತೆ ನಾ ಕರೆವಾಗಾ
ಮಳೆಬಿಲ್ಲಂತೆ ನೀ ಬಾ

!! ಸವಿಯೋ ಸವಿಯು ಒಲವಾ ನೆನಪು !!

ನೀ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಒಲವೆಂಬ ರಂಗವಲ್ಲಿ
ನಿನಗಾಗಿ ಮೂಡಿದೆ ನೋಡುಬಾ
ಒಡಲಾಳ ತಂತು ಸ್ನೇಹ
ಒಡಮೂಡಿ ಬಂತು ಮೊಹ
ಕಥೆಯಾಗಿ ಕಾಡಿತು ಮೂಡಿತು
ಆ ಗದ್ಯದೊಳದ್ದಿದ ಪದ್ಯದಮಧ್ಯದಅದ್ಭುತಭಾವಾರ್ಥವೇ
ನೀ ಗದ್ಯದೊಳದ್ದಿದ ಪದ್ಯದಮಧ್ಯದಅದ್ಭುತಭಾವಾರ್ಥವೇ

!! ಸವಿಯೋ ಸವಿಯು ಒಲವಾ ನೆನಪು !!

ಮರುಭೂಮಿ ಯಾನದಲ್ಲಿ
ಅಮೃತದ ಧಾರೆ ಚೆಲ್ಲಿ
ತಂಪಾಯ್ತು ಜೀವಕೆ ಭಾವಕೇ
ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜಿನಲ್ಲು
ಚುಮುಗುಡುವ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲು
ಬಿಸಿಯಾಯ್ತು ಮೈಯ್ಯಿಗು ಮನಸಿಗು
ನೀ ಬೆಚ್ಚನೆಪ್ರೀತಿಯಹುಚ್ಚಿನಮೆಚ್ಚಿನಇಚ್ಛೆಯಹೆಣ್ಣಲ್ಲವೇ
ನೀ ಬೆಚ್ಚನೆಪ್ರೀತಿಯಹುಚ್ಚಿನಮೆಚ್ಚಿನಇಚ್ಛೆಯಗಂಡಲವೇ

!! ಸವಿಯೋ ಸವಿಯು ಒಲವಾ ನೆನಪು !!

Krishna

Gollara golla ivnu gopilola murari

Krishna

Neenu banda mele taane ishtu chanda

krishna


ಗುರುಕಿರಣ್: ರಾಕ್ ಯುರ್ ಬಾಡಿ ಬಾಬಾರಾಕ್ ಯುರ್ ಬಾಡಿ
ಬಾಬಾತೈಯ್ಯಾ ತೈಯ್ಯಾಮೂವ್ ಯುರ್ ಬಾಡಿ ಬಾಬಾಮೂವ್
ಯುರ್ ಬಾಡಿ ಬಾಬಾಸೈಯ್ಯಾ ಸೈಯ್ಯಾ
ನೋಟದಾಗೆ
ಗಾಯಕಿ: ತೈಯ್ಯಾ ತೈಯ್ಯಾ
ಗುರುಕಿರಣ್: ಮಾತಿನಾಗೆ
ಗಾಯಕಿ: ಸೈಯ್ಯಾ ಸೈಯ್ಯಾ
ಗುರುಕಿರಣ್: ಸೋಕಿದಾಗ
ಮೈಗೆ ಮೈಯ್ಯಾ


ಗುರುಕಿರಣ್: ಸತ್ಯಭಾಮ ಬಾರಮ್ಮನೀಡು ಒಂದು ಉಮ್ಮಾ
ಗಾಯಕಿ: ಹೋಗೊ ಹೋಗೊ ಗೋಪಾಲ ನಾನು ಬರಲ್ಲಾ


ಗುರುಕಿರಣ್: ಕೋಪ ಬೇಡಾ ಬಾಮಾ ನೀನು ನನ್ನ ಭಾಮಾ
ಗಾಯಕಿ: ಹೋಗೊ ಹೋಗೊ ಗೋಪಾಲ ಪ್ರಾಣ ತಿಂತೀಯಾ


ಗುರುಕಿರಣ್: ಏಯ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ನಾನೇನೆ
ಗಾಯಕಿ: ಅದಕೆ ಬಂದೆ ಹಿಂದೆ


ಗುರುಕಿರಣ್: ಏಯ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂದರೆ ನಂದೇನೆ
ಗಾಯಕಿ: ಅದಕೆ ಸೋತು ಹೋದೆ
ಲವ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೇನೆ


'ಗುರುಕಿರಣ್: ಅದಕೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದೆ
ಗಾಯಕಿ: ಹೇ ಬಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ತೊಂದ್ರೆನೇ


ಗುರುಕಿರಣ್: ಗೊತ್ತು ಆದ್ರು ಬಿದ್ದೆ
ಬಾರಿ ನಿ ಸಾ ಸ ಸಾ ನಾ
ಗಾಯಕಿ: ನನ್ನ ಜಿಂದಗಿ ನೀನೆನೆ


ಗುರುಕಿರಣ್: ಬಾರಿ ನಿ ಸಾ ಸ ಸಾ ನಾ
ಗಾಯಕಿ: ನನ್ನ ಹುಡುಗ ನೀನೆನೆ


ಗುರುಕಿರಣ್: ಸತ್ಯಭಾಮ ಬಾರಮ್ಮಾನೀಡು ಒಂದು ಉಮ್ಮಾಕೋಪ ಬೇಡ ಬಾಮಾನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಾ
ಗಾಯಕಿ: ರಾಕ್ ಯುರ್ ಬಾಡಿ ಬಾಬಾರಾಕ್ ಯುರ್ ಬಾಡಿ ಬಾಬಾತೈಯ್ಯಾ ತೈಯ್ಯಾ
ಮೂವ್ ಯುರ್ ಬಾಡಿ ಬಾಬಾಮೂವ್ ಯುರ್ ಬಾಡಿ ಬಾಬಾಸೈಯ್ಯಾ ಸೈಯ್ಯಾ
ಗುರುಕಿರಣ್: ಟಿವಿ ಯಲ್ಲಿ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ
ಗಾಯಕಿ: ಟಿವಿ ನೋಡೊದಿಲ್ಲ


ಗುರುಕಿರಣ್: ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ
ಗಾಯಕಿ: ಡ್ಯಾಡಿ ಬಿಡೊದಿಲ್ಲಾ
ತಾಳಿ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ತೀಯ


ಗುರುಕಿರಣ್: ಹನಿಮೂನ್ ಆದ ಮೇಲೆ
ಗಾಯಕಿ: ಆಮೇಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ


ಗುರುಕಿರಣ್: ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ
ಗಾಯಕಿ: ಬಾರಿ ನಿ ಸಾ ಸ ಸಾ ನಾ


ಗುರುಕಿರಣ್: ನನ್ನ ಕಂಬಳಿ ನೀನೇನೆ
ಗಾಯಕಿ: ಬಾರಿ ನಿ ಸಾ ಸ ಸಾ ನಾ


ಗುರುಕಿರಣ್: ನನ್ನ ಅಂಬಲಿ ನೀನೇನೆ
ಗಾಯಕಿ: ಬಾರೊ ಬಾರೊ ಗೋಪಾಲ ತಗೊ ಬಿಸಿ ಉಮ್ಮಾ


ಗುರುಕಿರಣ್: ಬ್ಯಾಡ ಹೋಗೆ ಭಾಮೆ ರಾಧೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ
ಗಾಯಕಿ: ಹೇ ರಾಧೆ ಗೀಧೆ ಯಾಕೆನಾನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂಗೆ

geleya 2007

ee sanje yaakagidhe

ಆ ಆ ಆ...ಆ ಆ ಆ...
ಈ ಸಂಜೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆಈ ಸಂಜೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ..
ಈ ಸಂಜೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆಈ ಸಂಜೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ
ಈ ಸಂತೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆಈ ಸಂತೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ..
ಏಕಾಂತವೇ ಆಲಾಪವೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾ ಸಲ್ಲಾಪವೂಈ ಮೌನ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಓ...
ಈ ಮೌನ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ
!! ಈ ಸಂಜೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆಈ ಸಂಜೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ !!
ಲಾ ಲಾ ಲ ಲ ಲಾ ಲ ಲಾ ಲಾ....
ಈ ನೋವಿಗೆ ಕಿಡೀ ಸೋಕಿಸಿ ಮಜ ನೋಡಿವೇ ತಾರಾಗಣತಂಗಾಳಿಯ
ಪಿಸುಮಾತಿಗೆ ಯುಗವಾಗಿದೇ ನನ್ನಾ ಕ್ಷಣಾನೆನಪೆಲ್ಲವೂ ಹೂವಾಗಿದೆ ಮೈ
ಎಲ್ಲವೂ ಮುಳ್ಳಾಗಿದೆಈ ಜೀವ ಕಸಿಯಾಗಿದೇ..ಈ ಜೀವ ಕಸಿಯಾಗಿದೇ ..

!! ಈ ಸಂಜೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆಈ ಸಂಜೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ !!
ಆ ಆ ಆ...ಆ ಆ ಆ..
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಆ ಚಂದಿರಾ ಈ ಕಣ್ಣಲೀ ಕಸವಾಗಿದೇಅದನೂದುವಾ
ಉಸಿರಿಲ್ಲದೇ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಅಸುನೀಗಿದೇಆಕಾಶದೀ ಕಲೆಯಾಗಿದೇ
ಈ ಸಂಜೆಯಾ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೇಈ ಗಾಯ ಹಸಿಯಾಗಿದೇ...
ಈ ಗಾಯ ಹಸಿಯಾಗಿದೇ ..

!! ಈ ಸಂಜೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆಈ ಸಂಜೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ !!
film!! geleya !!2007
Actors::Kirat Bhattal, Prajwal, Tarun
Director::Harsha
Music Director::Mano Murthy
Producer::Basavaraju,Gangadhar,Umesh
Lyrics::Jayanth Kaikani
Singer::Shreya Ghoshal,Sonu Nigam


Ee sanje yaakagide neenillade
Ee sante saakagide neenillade


ekaantave aalaapaavu
ekaangiya sallaapavu
Ee mouna bisi yaagide

ee novige kiDi sokisi
maja noDive taraagana
tangaaLiya kusu maathige
yuga vaagide nanna kshaNa

nenapellavu hoovagide
mayyiellavu muLLaagide
ee jeeva kasi yaagide

neenillade aa chandira
ee kaNNali kasa vaagide
adanoDuva usirillade
beLadingaLu asuneegide

aakashadi kaleyaagide
ee sanjeya koleyaagide
ee gaaya hasi yaagide
ee gaaya hasi yaagide
Ee sanje yaakagide neenillade

Saturday, August 23, 2008

Krishna


ಗಾಯನ: ಹರಿಹರನ್
ಹೇ ಹುಡುಗಿ ಹೇ ಹುಡುಗಿ

ನೀ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಬೇಡ ಕಣೆ

ಹೇ ದನಿಯೆ ಮಾರ್ದನಿಯೆ

ನೀ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲ ಬೇಡ ಕಣೆ

ನಿಜಾ ಹೇಳೆಯ ನಿಜಾ ಹೇಳೆಯ

ಯಾರೆ ನೀ ಯಾರೆ ನೀ
ಆ ಚಂದಮಾಮ ಕತೆಯ ಮೋಹಿನಿ

ಅದಾವಾ ಜನ್ಮದಂಟು ನಂಗೆ ನೀ

ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹರಿಯೊ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ

ಕಾಣದೂರ ಮಾಯಗಾತಿ ನೀ ನೀ
ಹೇ ಹುಡುಗಿ ಹೇ ಹುಡುಗಿ

ನೀ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಬೇಡ ಕಣೆ
ಮೋಡ ಬಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮಳೆಯು ಭೂಮಿ ಮುಟ್ಟಿ ಪೈರು

ಭಾವ ಹೃದಯ ತಟ್ಟಿ ಒಲುಮೆ ಚಿಲುಮೆ ಹುಟ್ಟಿ

ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಲಾರದು

ಹುಟ್ಟೊ ಗುಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳದು

ಕಣ್ಣಾ ಮುಚ್ಚೆ ಆಟ ಆಡಬೇಡವೆ

ಕಣ್ಣಾ ಮುಂದೆ ಬಾರೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವೆ
ಹೇ ಹುಡುಗಿ ಹೇ ಹುಡುಗಿ

ನೀ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಬೇಡ ಕಣೆ

ಹೇ ದನಿಯೆ ಮಾರ್ದನಿಯೆ

ನೀ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲ ಬೇಡ ಕಣೆ
ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತಾನೆ ಸೂರ್ಯ

ಯಾರು ಕಾಡುತಾರೊ ಏನೊ ಅವನ ಎದೆಯ ಗಾಯ

ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಅಂದರು

ನೊಂದು ಬೆಂದು ಹೋದ ಮುಗ್ಧರು

ಆ ಮಾಯ ಜಿಂಕೆ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಯಲಿ

ಆ ಶಬ್ದವೇಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲಿ
ಹೇ ಹುಡುಗಿ ಹೇ ಹುಡುಗಿ

ನೀ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಬೇಡ ಕಣೆ

ಹೇ ದನಿಯೆ ಮಾರ್ದನಿಯೆ

ನೀ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲ ಬೇಡ ಕಣೆ

ನಿಜಾ ಹೇಳೆಯ ನಿಜಾ ಹೇಳೆಯ

ಯಾರೆ ನೀ ಯಾರೆ ನೀ
ಆ ಚಂದಮಾಮ ಕತೆಯ ಮೋಹಿನಿ

ಅದಾವಾ ಜನ್ಮದಂಟು ನಂಗೆ ನೀ

ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹರಿಯೊ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ

ಕಾಣದೂರ ಮಾಯಗಾತಿ ನೀ ನೀ
ಹೇ ಹುಡುಗಿ ಹೇ ಹುಡುಗಿ

ನೀ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಬೇಡ ಕಣೆ

Friday, August 22, 2008

Nagarahavu ನಾಗರ ಹಾವು

ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಚಂದದ ಚೆಲುವಿನ

ಚಿತ್ರ : ಶರಪಂಜರ


ಸಾಹಿತ್ಯ :ಕಣಗಾಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಸಂಗೀತ : ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್
ಗಾಯನ : ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು

ಸಂಗಡಿಗರು :
ಕಾವೇರಿ....ಕಾವೇರಿ....ಕಾವೇರಿ....
ಕಾವೇರಿ....ಕಾವೇರಿ....

ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ :
ಕೊಡಗಿನ ಕಾವೇರಿ
ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ :
ಕಾವೇರಿ ನೀ ಬೆಡಗಿನ ವಯ್ಯಾರಿ
ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ :
ಕನ್ನಡ ಕುಲ ನಾರಿ
ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ :
ಕಾವೇರಿ ನೀ ಒಲವಿನ ಸಿಂಗಾರಿ

ಸಂಗಡಿಗರು :
ಆ ಹ...ಅ .....ಒ ...ಹೂ ಒ...
ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ :
ಕೃಷಿ ಜನ ಜೀವನ ತಪೋ ನಿಧಿ
ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ :
ಕಾವೇರಿ ನೀನೇ ಜೇನಿನ ಜೀವನದಿ
ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ :
ರೈತರ ಬಾಳಿನ ಭಾಗ್ಯನಿಧಿ
ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ :
ಕಾವೇರಿ ನೀ ನಡೆಯುವ ನೆಲವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಸನ್ನಿಧಿ
ಸಂಗಡಿಗರು :
ಆಆ.....ಆಆ.....
ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ :
ಕೊಡಗಿನ ಕಾವೇರಿ
ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ :
ಕಾವೇರಿ ನೀ ಬೆಡಗಿನ ವಯ್ಯಾರಿ

ಸಂಗಡಿಗರು :
ಆಆ.....ಆಆ.....
ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ :
ಹಾಲಿನ ಅಲೆಯಾಗಿ ಆಡೋಳೆ
ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ :
ಕಾವೇರಿ ನೀ ಬಾಳಿನ ಸುವ್ವಾಲೆ ಆಡೋಳೆ
ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ :
ಚಿನ್ನದ ನಾಡಿನ ಹೊನ್ನಾಳೆ
ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ :
ಕಾವೇರಿ ನೀ ನವರಸವಾಹಿನಿ ಗಿರಿಬಾಲೆ
ಸಂಗಡಿಗರು :
ಆಆ.....ಆಆ.....
ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ :
ಕೊಡಗಿನ ಕಾವೇರಿ
ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ :
ಕಾವೇರಿ ನೀ ಬೆಡಗಿನ ವಯ್ಯಾರಿ

ಸಂಗಡಿಗರು :
ಆಆ.....ಆಆ.....
ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ :
ಗಂಧದ ಸೀಮೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ
ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ :
ಕಾವೇರಿ ನೀ ಗಂಧರ್ವಗಾನದ ಆನಂದ ಲಹರಿ
ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ :
ಪತಿತ ಪಾವನಿ ಅಮೃತ ಲಹರಿ
ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ :
ಕಾವೇರಿ ನೀ ಲಲಿತ ಲತಾವನಿ ಶೃoಗಾರ ಲಹರಿ
ಸಂಗಡಿಗರು :
ಆಆ.....ಆಆ.....

ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ :
ಕೊಡಗಿನ ಕಾವೇರಿ
ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ :
ಕಾವೇರಿ ನೀ ಬೆಡಗಿನ ವಯ್ಯಾರಿ
ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ :
ಕನ್ನಡ ಕುಲ ನಾರಿ
ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ :
ಕಾವೇರಿ ನೀ ಒಲವಿನ ಸಿಂಗಾರಿ

ಚಿತ್ರ :ಶರಪಂಜರ


ಸಾಹಿತ್ಯ : ಡಾ.ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ
ಸಂಗೀತ : ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್
ಗಾಯನ : ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ

ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್:< br/>ಓ.......ಓ.......
ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ:
ಆ.......ಆ.........
ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾ ಸ್:
ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕೂ ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತಿದೆ
ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ:
ಸೂರ್ಯನ ಬಿoಬಕೆ ಚಂದ್ರನ ಬಿಂಬಾವೂ ರಮ್ಮಿಸಿ ನಗೆಯಲಿ ಮೀಸುತಿದೆ

ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್:ಭೂ ರಂಗಕೆ ಅಭಿಸಾರಕೆ ಕರೆಯುತ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಮರೆಯುತಿದೆ
ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ:
ಭೂ ರಂಗಕೆ ಅಭಿಸಾರಕೆ ಕರೆಯುತ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಮರೆಯುತಿದೆ
ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್:
ತ ುoಬುತ ತುಳುಕುತ ತೀ ಡುತ ತನ್ನೊಳು ತಾನೇ ಸವಿಯನು ಸವಿಯುತಿದೆ
ಇಬ್ಬರೂ :
ತಾನೇ ಸವಿಯನು ಸವಿಯುತಿದೆ
ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ:
ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕೂ ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತಿದೆ

ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ:
ಭೂ ವನ ಕುಸುಮಿಸಿ ಪುಳಕಿಸಿ ಮರಳಿಸಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಲ ಹೊಸೆಯಿಸಿತು
ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್:
ಭೂ ವನ ಕುಸುಮಿಸಿ ಪುಳಕಿಸಿ ಮರಳಿಸಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಲ ಹೊಸೆಯಿಸಿತು
ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ:
ಮಿತ್ರನ ಮೈತ್ರಿಯ ಹೊಸಗೆಮ ಕೆದರಿದೆ ಮರುಕದ ಧಾರೆಯ ಮಸೆಯಿಸಿತು
ಇಬ್ಬರೂ :
ಮರುಕದ ಧಾರೆಯ ಮಸೆಯಿಸಿತು
ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್:
ಉ ತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕೂ ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತಿದೆ

ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್:ಅಕ್ಷಿಣಿ ಮೀಲನ ಮಾಡದ ನಕ್ಷತ್ರಜಗಣ ಗಗನದಿ ಹಾರದಿದೆ
ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ:
ಅಕ್ಷಿಣಿ ಮೀಲನ ಮಾಡದ ನಕ್ಷತ್ರಜಗಣ ಗಗನದಿ ಹಾರದಿದೆ
ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್:
ಬಿದ ಿಗೆಯ ತುಂಬಾ ಧರದಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಮಿಲನದ ಚಿಹ್ನವು ತೋರದಿದೆ
ಇಬ್ಬರೂ :
ಮಿಲನದ ಚಿಹ್ನವು ತೋರದಿದೆ
ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕೂ ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತಿದೆ
ಸೂರ್ಯನ ಬಿoಬಕೆ ಚಂದ್ರನ ಬಿಂಬಾವೂ ರಮ್ಮಿಸಿ ನಗೆಯಲಿ ಮೀಸುತಿದೆ

Malaya Marutha

Olavina baleyali sereyaagiralu

Malaya Marutha

Ee sneha ninade

Malaya Marutha

Natanavisharadha Natashekara

Malaya Marutha

Amma ninna nodidhare

Malaya Marutha

Malaya marutha gaana

Malaya Marutha

Srinivas enna bittu

Malaya Marutha

Ellello sangeethave

Malaya Marutha

Sharadhe daye thoridhe

Malaya Marutha

Sharadhe daye thoridhe

Malaya Marutha

Adharam Madhuram Vadhanam

Monday, May 19, 2008

Gaalipata

Nadim Dhim Tana


Nadheem Dheem Tana Nadheem Dheem Tana
Madhura Premada Modala Tallana
Dhanya Aalingana

Nadheem Dheem Tana Nadheem Dheem Tana
Madhura Premada Modala Tallana
Dhanya Aalingana

Thakita Tharikita Ennuthide Ee Hrudaya Mrudunga
Sundara Manasa Sarovaradali Prema Taranga
Ee Kannina Kavana Oodo O Huduga

Nadheem Dheem Tana Nadheem Dheem Tana
Madhura Premada Modala Tallana
Dhanya Aalingana
Modala Hejjege Eeno Kampana Eeni Romanchana


[MALE]
Mathonda Kelunee Alisi
Handonda Helunee Harisi
Haadaladiro Haadadiro

Nadheem Dheem Tana
[End Male]

Premada sari gama swara taalada Koladalli
Aaduta Thelaadutha Jwaraverisu Maleyalli
Ondooralli Raja Rani Nooru Makkala Hettha Kathege
Dundu Mukhada Rajakumara Koote Daati Banda Kathege
Nayaka Neene Aa Chandamama Kathege Nayaki Naa

Nadheem Dheem Tana Nadheem Dheem Tana
Madhura Premada Modala Tallana
Dhanya Aalingana
Modala Hejjege Eeno Kampana Eeni Romanchana

Summane Tili Tili Naanadada Padagalanu
Soluve Prati Kshana Nanna Manadle Naanu
Nidde Barada Kanna Mele Kyiya Mugive Chunbisu Nee
Naane Naachi NaduGo Vele Malle Hoova Mudiso Oomme
Naanu Bhumi aavarisu Suriva Maleyanthe Nanna

Nadheem Dheem Tana Nadheem Dheem Tana
Madhura Premada Modala Tallana
Dhanya Aalingana

Thakita Tharikita Ennuthide Ee Hrudaya Mrudunga
Sundara Manasa Sarovaradali Prema Taranga
Ee Kannina Kavana Oodo O Huduga

GaalipataMinchagi Neenu Baralu Ninthalliye Malegala
Bechchage Nee Jothegiralu Koothalliye Chaligaala
Virahada Bege Sudalu Edeyalli Besige Kaala
Innelli Nanage Uligaala

Minchagi Neenu Baralu Ninthalliye Malegala
Bechchage Nee Jothegiralu Koothalliye Chaligaala

Naa Ninna Kanasige Chandadaranu
Chanda Baaki Needalu Bande Baruvenu
Naa Nera Hrudayada Varadigaranu
Ninna Kanda Kshanadale Maathe Marevenu
Kshamisu Nee Kinnari Nudisale Ninnanu
Heli Keli Modale Chooru Paapi Naanu

Minchagi Neenu Baralu Ninthalliye Malegala
Bechchage Nee Jothegiralu Koothalliye Chaligaala

Ninna Manada Kavithe Saala Padeva Naanu Saalagaara
Kanna Koredu Dochikonda Nenapugalige Paaludaara
Nanna Ee Vedane Ninage Naa Needenu
Heli Keli Modale Chooru Kalla Naanu

Minchagi Neenu Baralu Ninthalliye Malegala
Bechchage Nee Jothegiralu Koothalliye Chaligaala
Virahada Bege Sudalu Edeyalli Besige Kaala
Innelli Nanage Uligaala

Friday, May 16, 2008

MilanaSinger(s)::Sonu Nigam
ಹೇ ಹೇ ಹೇ.. ಆಹಾಹ..ತನನಾನ ತನನಾನ ತನನಾನನ
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆನಿನ್ನಿಂದಲೇ
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಮನಸಿಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದೆ
ಈ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಕೋಲಾಹಲ
ನನ್ನೆದುರಲ್ಲಿ ನೀ ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗಲೆ
ನಿನ್ನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ನಗುವಾಗುವ ಹಂಬಲನಾ
ನಿಂತಲ್ಲೇ ಹಾಡಾದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇನಿನ್ನಿಂದಲೇ
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಮನಸಿಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದೆ...

ಆ...ಆ...ಆ...ಆ...ಆ...

ಇರುಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರದಂತೆ ಕಾಡಿ ಈಗಹಾಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವೆ ಸರಿಯೇನು ?
ಬೇಕಂತಲೇ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮೋಡಿಇನ್ನೆಲ್ಲೊ ನೋಡುವ ಪರಿಯೇನು
ಈ ಮಾಯೆಗೆ ಈ ಮರುಳಿಗೆನಿನ್ನಿಂದ ಕಳೆ ಬಂದಿದೆನಿ
ನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ

ಆ...ಆ...ಆ...ಆ...
ಹೇ ಹೇ ಹೇ.. ಆಹಾಹ..ತನನಾನ ತನನಾನ ತನನಾನನ
ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಸೊಂಪಾದ ಚೆಲುವಿನ ಗುಣಗಾನ
ಕೇದಗೆ ಗರಿಯಂತೆ ನಿನ್ನ ನೋಟನನಗೇನೋ ಅಂದಂತೆ ಅನುಮಾನ
ಕಣ್ಣಿಂದಲೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆಮುದ್ದಾದ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ....

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ
ಈ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಕೋಲಾಹಲ
ನನ್ನೆದುರಲ್ಲಿ ನೀ ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗಲೆ
ನಿನ್ನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ನಗುವಾಗುವ ಹಂಬಲನಾ
ನಿಂತಲ್ಲೇ ಹಾಡಾದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೆನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ
ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಮನಸಿಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದೆ

Milana

Kaddhu kaddhu nodo kalla yaaro

!! Milana !!

Anthu inthu preethi banthu

MILANA

Male Nintu Hoda Mele

Thursday, May 15, 2008

Accident song -Dheem Dheem

Baa maleye baa baa maleye baa - Accident

Baa maleye baa baa maleye baa - Accident

movie::Gaalipata !!minchaagi neenu baralu ninthalliye malegaala
bechchage nee jothegiralu koothalliye chaligaala
virahada bege sudalu edeyalli besige kaala
inneli nanage uligaala…

|| minchaagi neenu baralu ||

naa ninna kanasige chandadaranu
chanda baaki needalu bande baruwenu..
naa nera hrudayada waradigaaranu
ninna kanda kshanadale maathe marewenu..
kshamisu nee kinnari… nudisale ninnanu??
heli keli modale chooru paapi naanu…

|| minchaagi neenu baralu ||

ninna manada kavithe saala padeda naanu saalagaara
kanna thoredu dochikonda nenapugalige paaludaara
nanna ee wedane ninage naa needenu
HELI KELI MODALE CHURU KALLA NAANU…

|| minchaagi neenu baralu ||

Raaja muddu raaja nookuvantha

Tuesday, February 19, 2008

Mungaru MaleSinger(s)::Sonu Nigam
Music Director(s)::Mano Murthy
Lyricist(s)::Yograj Bhat

mungaru malaye yenu ninna hoonygal lile
ninna mugile sale dharaya korala premada male
suriyaoman aa jadimalige priti nodide
yav chippinalli yav hoonya muttaguvoodo
valavo yelli kudiyod yuvado kiliyadagide
mungaru malaye yenu ninna hoonygal lile

bhovikene tumba mugilo surida mutttina gurutu
nanna yedaya tumba bhavalu bandaya hejjeya gurutu
hejjegejjeya savi saddu premnadao
yedemugili nalli rangu cahlli nintalu avalu
bharedu hesar kamana billu yenu madiyoo
mungaru malaye yenu ninna hoonygal lile

yav hoonygalenda yav nellavoo hasira guvado
yar sparshadinda yar manavoo hasiya guvado
yar usiral yaara hesaro yari baridaro
yav priti hoovu yaar hrudayadallana luvado
yaar prem pujige mudipoo yaroo ballaro
mungaru malaye yenu ninna hoonygal lile

volav chanda mama naguta band man dangalake
priti belaki nalli hrudaya horite mer banige
avalprem durina kadige priti payanvo
pranay durinalli kaledo hogo sukhawa indu
dhanya naade padadu kondu hosa janmawo
mungaru malaye yenu ninna hoonygal lile

Mungaru MaleSinger(s)::Sonu Nigam
Music Director(s)::Mano Murthy
Lyricist(s)::Jayanth Kaykani

anisutide yako endu neenena nannavalendu
mayada lokdinda nanagage bandevalendu
aaha enta madhura yatane
kollu hudugi omme nanna hage summane
anisutide yako hindu

suruyeva soniu susidi ninnade parimala
inyara kansalu neenu hodare talamala
hoolachandira raja hakida, ninnaya mogavanu kandkshaya
na khaide neene seremane
tappi nanna aapikku omme hage summane
anisutide yako hindu

tutigala hooali aadada matina sihee ide
manasina putadali tevala ninnade sahilede
haliyali barayeda ninna hesara
hrudayada nane korediruwe
neen gunte idara kalapane
nanna hesara kooge omme hage summane

anisutide yako indu, neenena nannavalendu
mayada lokdinda nanagage bandevalendu
aaha enta madhura yatane
kollu hudugi omme nanna hage summane
anisutide yako hindu

Mungaru male


ಅರಳುತಿರು ಜೀವದ ಗೆಳೆಯ
ಸ್ನೇಹದ ಸಿಂಚನದಲ್ಲಿ ಬಾಡದಿರು ಸ್ನೇಹದ ಹೂವೇ
ಪ್ರೇಮದ ಬಂದನ ದಲ್ಲಿ ಮನಸಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಬಾವನೆ
ಮಿಡಿಯುತಿರಲಿ ಮೌನ ವೀಣೇ ಹೀಗೇ ಸುಮ್ಮನೇ…

!! ಅರಳುತಿರು ಜೀವದ ಗೆಳೆಯ !!

ಹಕ್ಕಿಯು ಹಾಡಿದೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನು ಹೇಳದೇ
ಸಂಪಿಗೆ ಬೀರಿದೆ ಕಂಪನು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳದೇ
ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡಿನ ನಂಟಿಗೆ ಹೆಸರಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ
ನಮಗೇಕೆ ಅದರ ಯೋಚನೇ ಬೇಡ ಗೆಳೆಯ ನಂಟಿಗೆ ಹೆಸರು
ಯಾಕೇ ಸುಮ್ಮನೇ….

!! ಅರಳುತಿರು ಜೀವದ ಗೆಳೆಯ !!

ಮಾತಿಗೆ ಮೀರಿದ ಬಾವದ ಸೆಳೆತವೇ ಸುಂದರ
ನಲುಮೆಯು ತುಂಬಿದಾ ಮನಸಿಗೆ ಬಾರದು ಬೇಸರ
ಬಾಳ ದಾರಿಯ ಬೇರೇಯಾದರು ಚಂದಿರ ಬರುವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ
ಕಾಣುವೆನು ಅವನಲ್ಲೇ ನಿನ್ನನು
ಇರಲಿ ಗೆಳೆಯ ಈ ಅನುಬಂಧ ಹೀಗೇ ಸುಮ್ಮನೇ

!! ಅರಳುತಿರು ಜೀವದ ಗೆಳೆಯ
ಸ್ನೇಹದ ಸಿಂಚನದಲ್ಲಿ ಬಾಡದಿರು ಸ್ನೇಹದ ಹೂವೇ
ಪ್ರೇಮದ ಬಂದನ ದಲ್ಲಿ ಮನಸಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಬಾವನೆ
ಮಿಡಿಯುತಿರಲಿ ಮೌನ ವೀಣೇ ಹೀಗೇ ಸುಮ್ಮನೇ
ಅರಳುತಿರು ಜೀವದ ಗೆಳೆಯ !!

Mungaru MaleSinger(s)::Kunal Ganjawala,Priya Hemesh
Music Director(s)::Mano Murthy
Lyricist(s)::Kaviraj

onde ondu sari kanamunde bare -(2)
kanna tumba ninnanu na tumbi kondiyenu
ninnada nannanu na kandu kondenu
nee yaro kanenu nanna olla neenu
onde ondu sari kanamunde bare

onde kshana yederittu -(2)
nanna ee balanu nee singariside
nanna maimansanu nee aavarikside
onde ondu sari kanamunde bare
kanna tumba ninnanu na tumbi kondiyenu
ninnida nannanu na kandu kondenu
nee yaro kanenu nanna olla neenu
onde ondu sari kanamunde bare

ninna nagu nodidaga
hagallalu saha illi belvenkalu
suridantaitu savidantaitu
onde ondu sari kanamunde bare
kanna tumba ninnanu na tumbi kondiyenu
ninnada nannanu na kandu kondenu
nee yaro kanenu nanna olla neenu
onde ondu sari kanamunde bare

Mungaru Male

Ivanu geleyanalla,gelathi nanu modale alla,
ivanu iniyanalla,thumba saniha bandihanalla,
novinallu naguthihanalla, yake ithara
jana manave kelu jara beda ivana kadege
yake ninage sallada salige
irali anthara….
Ivanu geleyanalla…gelathi nanu modale alla

Olava hadiyalli ivanu nanage hoovo mullo
manada kadalinalli ivanu aleya bhikara suliyo
ariyadantha hosa kampanavo yako kanenu
aritha maretha jeeva valadanthe ivana kadege
soladanthe kaye manave
ulisu nannanuooo
Ivanu iniyanalla,thumba saniha bandihanalla

Thilidu thilidu ivanu thana thane suduthihanalla
olume emba sulige eju barade ilidihanalla
savinallu naguvuda balla enu kalamala
muluguvavana koogu chachuvanthe madide kaiya
jaribiduvude e hrudaya eno talamala..
Ivanu iniyanalla,thumba saniha bandihanalla

Monday, February 11, 2008

Friday, January 11, 2008

kalla - kulla Remix

Suttha muttha yaaru illa (Remix) - Thuntata

film::devaru kotta tangi :: ಚಿತ್ರ: ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ತಂಗಿ

lalisidalu magana -


ಚಿತ್ರ: ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ತಂಗಿ
ತಾರಾಗಣ: ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಾಥ್
ಸಂಗೀತ: ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪುರಂದರದಾಸರು
ಗಾಯಕರು: ಎಸ್. ಜಾನಕಿ